Religi  

Setiap pergumulan, Tuhan Sediakan Jalan Keluar

PASOLAPOS.COM – TAMBOLAKA, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?”

(Lukas 18:7)

Sebagai manusia kita cenderung mudah putus asa dan tidak sabar menantikan jawaban doa kita.
Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa tak putus-putusnya.
“Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahawa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.” Kita wajib berdoa setiap hari dan setiap saat, kerana jika tidak, kita tidak akan memiliki hubungan harmonis dengan Bapa.

Kadangkala kita kecewa dan kehilangan semangat, kita berpikir seolah-olah doa kita tidak akan didengar Bapa. Syurga nampak seolah-olah mempunyai pintu besi yang menghalangi doa kita mencapai Allah.
Tetapi Yesus menghendaki kita senantiasa berdoa sekalipun belum ada tanda-tanda jawaban atas doa kita.
Jika kita menyerahkan hidup dalam tangan Yesus, Bapa kita bukan hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga akan menjawab doa-doa kita.

“Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?”
Bapa kita tidak berlambat-lambat dalam membalas doa kita, tetapi kitalah yang harus bersabar dan belajar menerima segala sesuatunya _sejalan dengan rencana dan jadual Allah.
Sesungguhnya apa yang kita perlukan telah tersedia, tetapi hal itu akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat.

Ketika kita selalu menabur benih, benih itu _tidak bertumbuh dalam waktu semalam; ia memerlukan waktu beberapa hari untuk tumbuh. Dan kita akan menuainya setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa-doa kita.Kadang kita harus berdoa untuk jangka waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya.

Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya; dan tak peduli apa masalahmu, bagi Allah, jawabannya amat mudah! Jadi jangan berhenti berdoa. Amin
Sumber: Only Katolic Relegio

TUHAN YESUS MEMBERKATI

Tinggalkan Balasan